Άνοιξις

Αττική & Ευριπίδου 19, Ν. Ηράκλειο

Τηλ.: 210-2814071

Εισιτήρια: € 7,00, φοιτ., παιδ. & άνω των 65 € 6,00.