Άνοιξη (Δημ. Κιν/φος) 2+1

Αγωνιστών Στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι

Τηλ.: 210-5813470, 210-5813450

Εισιτήριο: € 7,00, φοιτ. € 5,00.