Άνεσις (Θερινός)

Λ. Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι

Τηλ.: 2107487912

Εισ.: € 8,00, φοιτ. € 6,50. DOLBY SR. .