Χολαργός (Δημ. Κιν/φος)

Περικλέους 53, Χολαργός

Τηλ.: 210-6528173, 210-6561153

Εισιτήρια: € 5,00, κάθε Δευτ. 2 άτομα € 6,00.