Δάφνη

Ηλία Ηλιού 28-30 & Ηλιουπόλεως 77, Δάφνη

Τηλ.: 2109761876

Εισ.: € 6,00, φοιτ., παιδ. & κάθε Δευτ. γεν. είσ. € 4,50. DOLBY SR.

Το πρόγραμμα για :