Άλεξ Cinema (Θερινός)

Λ. Πόρτο Ράφτη 235, Πόρτο Ράφτη

Τηλ.: 2299076034

€ 8,00. DOLBY SR