Πτι-παλαί Filmcenter

Βασ. Γεωργίου Β' και Ριζάρη (ΜΕΤΡΟ Ευαγγελισμός)

Τηλ.: 210-7291800, 210-7243707

Εισ.: € 8,00. Παιδ.-φοιτ. € 6,50. DOLBY. Parking