Ορφέας

Λ. Σαρωνίδας 60, Σαρωνίδα

Τηλ.: 2291060077, 2291060078

Εισιτήρια: € 7,00. Φοιτ., παιδ., άνω των 65 € 6,00

Το πρόγραμμα για :