Μαργαρίτα Cinema

Δουκ. Πλακεντίας 87, Χαλάνδρι

Τηλ.: 2106014284

Εισ.: € 8,00. DOLBY STEREO SR. Πάρκινγκ δωρεάν

Το πρόγραμμα για :