Τριανόν Cinemax

Κεφαλληνίας 4, Σαρωνίδα

Τηλ.: 22910-54931, 22910-54097

Εισιτήρια: € 7,50, παιδ.-φοιτ. € 6,00.