Αμαρυλλίς

Αγ. Ιωάννου 2, Αγ. Παρασκευή

Τηλ.: 2106010561, 2106010497

Εισ.: € 8,00.

Το πρόγραμμα για :