Σινέ Χολαργός

Μεσογείων 232 & Βεντούρη (4η στάση Χολαργού), Χολαργός

Τηλ.: 210-6525122

Εισ.: € 7,50.

Το πρόγραμμα για :