Σινέ Σχολείο

Νεαπόλεως 5-7, Αγ. Παρασκευή

Τηλ.: 210-6081342

Εισ.: € 6,00, παιδ.-φοιτ., υπερήλικες € 3,50.