Σινέ Παλλήνη

Ελ. Βενιζέλου 3 & Λεωφ. Μαραθώνος

Τηλ.: 210-6666815, 210-6666284

Εισ.: € 8,00, φοιτ.-παιδ. € 6,00. DOLBY DIGITAL.