Σινέ Παλλήνη

Ελ. Βενιζέλου 3 & Λεωφ. Μαραθώνος

Τηλ.: 2106666815, 2106666284

Εισ.: € 8,00, φοιτ.-παιδ. € 6,00. DOLBY DIGITAL.