Σινέ Πέραμα (Δημ. Κιν/φος)

Λεωφ. Δημοκρατίας 164, Πέραμα (θέση Αρμός)

Τηλ.: 210-4413113

Εισ.: € 5,00. Ένα εισιτήριο = 2 άτομα.