Σινέ Αλίκη (Δημ. Κιν/φος)

Λ. Μαραθώνος 196 (Πολιτιστικό και αθλητικό πάρκο Νέας Μάκρης)

Τηλ.: 2294069871

Εισ.: € 7,00. DOLBY DIG.

Το πρόγραμμα για :