Παλάς (Θερινός)

Υμηττού 109, Παγκράτι

Τηλ.: 2117354886

Εισ.: € 8,00, για τρεις ταινίες € 10,00.

Το πρόγραμμα για :