Παλάς (Θερινός)

Υμηττού 109, Παγκράτι

Τηλ.: 210-7511868

Εισ.: € 8,00, για τρεις ταινίες € 10,00.