Ορφέας

Λ. Σαρωνίδας 60, Σαρωνίδα

Τηλ.: 22910-60077, 22910-60078

Εισιτήρια: € 7,00. Φοιτ., παιδ., άνω των 65 € 6,00