Μπομπονιέρα

Παπαδιαμάντη 12, Κηφισιά

Τηλ.: 210-8019687

Εισ.: € 8,00. DTS.