Μπομπονιέρα

Παπαδιαμάντη 12, Κηφισιά

Τηλ.: 2108019687

Εισ.: € 8,00. DTS.