Λαΐς (Ταινιοθήκη της Ελλάδος)

Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδρου, (Μετρό Κεραμεικός)

Τηλ.: 2103609695

Εισ.: € 7,00, φοιτ. € 4,00. DOLBY DIG. DTS.

Το πρόγραμμα για :