Θησείον

Απ. Παύλου 7

Τηλ.: 210-3420864, 210-3470980

Εισ.:€ 8,00, φοιτ. & άνω των 65 € 6,00. DOLBY SR.