Δημ. Κιν/φος Όνειρο Ρέντη (Θερινός)

Νάξου 32 & Θεμιστοκλέους, Αγ. Ιωάννης Ρέντης

Τηλ.: 2104826952

Εισ.: € 6,00, παιδ.-φοιτ. € 4,50. DOLBY SR.

Το πρόγραμμα για :