Αστέρι (πρώην Ίλιον)

Φιλοκτήτου 86 & Νέστορος (Εμπορικό κέντρο Ιλίου), Ίλιον

Τηλ.: 210-2696960

Εισ.: € 7,00. DOLBY DIG.