Αμαρυλλίς

Αγ. Ιωάννου 2, Αγ. Παρασκευή

Τηλ.: 210-6010561, 210-6010497

Εισ.: € 8,00.