Αλέκα (Δημ. Κιν/φος) (Θερινός)

3ης Ορ. Ταξιαρχίας, Ζωγράφου

Τηλ.: 210-7773608

Εισ.: € 6,00, παιδ. € 5,00. DOLBY SR.