Αλέκα (Δημ. Κιν/φος)

3ης Ορ. Ταξιαρχίας, Ζωγράφου

Τηλ.: 2107773608

Εισ.: € 7,00, φοιτ. € 5,50. DOLBY DIG.

Το πρόγραμμα για :