Αιολία (Δημ. Κιν/φος)

Σολομωνίδου & Φιλαδελφείας, Καισαριανή

Τηλ.: 2107247600

Εισ.: € 5,00. DOLBY SR

Το πρόγραμμα για :