Αιολία (Δημ. Κιν/φος)

Σολομωνίδου & Φιλαδελφείας, Καισαριανή

Τηλ.: 210-7247600

Εισ.: € 5,00. DOLBY SR