Αβάνα (Θερινός)

Κηφισίας 234 & Λυκούργου 3

Τηλ.: 210-6715905

Εισ.: € 8,00, φοιτ.-παιδ. & κάθε Τετ. € 6,00.