Αίγλη

Λ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι

Τηλ.: 2106841010

DOLBY DIG.SR DTS. A/C. Εισιτήριο: € 8,00, φοιτ.-παιδ. € 7,00.