Άρτεμις (Δημ. Κιν/φος)

Γιαννάκη 2, Μαρκόπουλο

Τηλ.: 2299023924

Εισ.: € 7,00. DOLBY ST. SR.

Το πρόγραμμα για
σήμερα
: