Άρτεμις (Δημ. Κιν/φος)

Γιαννάκη 2, Μαρκόπουλο

Τηλ.: 22990-23924

Εισ.: € 6,00. DOLBY ST. SR.

Το πρόγραμμα για :