Άνεσις (Θερινός)

Λ. Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι

Τηλ.: 210-3833527

Εισ.: € 8,00, φοιτ. € 6,50. DOLBY SR. .